0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng xã Hiền Quan, huyện Tam Nông giai đoạn 2021- 2030 tỷ lệ 1/5000 tỉnh Phú Thọ

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.doc), (.pdf)

Xã Hiền Quan là một xã miền núi nằm ở phía Bắc huyện Tam Nông có vị trí địa lý:

- Phía Bắc: Giáp xã Vực Trường

- Phía Đông: Giáp Sông Hồng

- Phía Tây: Giáp xã Hương Nha

- Phía Nam: Giáp xã Thanh Uyên

Tổng diện tích đất tự nhiên 555, 82 ha, dân số trên 6700 nhân khẩu, được chia thành 14 khu dân cư; Có 01 Đảng bộ và 18 chi bộ với trên 300 Đảng viên. Nhân dân chủ yếu sống là sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ đã và phát triển, đời sống của nhân dân đã từng bước được cải thiện và nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần, nhân dân đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Thời điểm quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản vẽ (dwg):

+ QH02: Bản đồ quy hoạch hiện trạng tổng hợp đánh giá đất xây dựng

(NgânHT- ThanhThao Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi