Độ rỗng lấp đầy nhựa là một trong những chỉ tiêu phục vụ cho việc thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa (BTN).
Date published: 03.07.2014 | 23:01
Available in Ebook
Vật liệu xây dựng
15 EP

TCVN 8860-11:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 11: xác định độ rỗng lấp đầy nhựa

Độ rỗng lấp đầy nhựa là một trong những chỉ tiêu phục vụ cho việc thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa (BTN).

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]