0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Midas Civil-Phân tích thiết kế cầu
Phần mềm tích hợp hoàn chỉnh hỗ trợ thiết kế kết cấu cầu. Bằng sự kết hợp các tính năng phân tích kết cấu với các tính năng đặc biệt phân tích đặc biệt dành cho kỹ thuật cầu như phân tích theo giai đoạn thi công, phân tích động đất tĩnh và phân tích lịch sử thời gian phi tuyến, Midas Civil là công cụ thiết yếu để mô hình hoá, phân tích, thiết kế của các kỹ sư cầu. Midas Civil hỗ trợ phân tích và thiết kế cầu bê tông, bê tông dự ứng lực, cầu thép, cầu dây văng, cầu dây võng, cầu liền mố, v.v. (bnt)

 Midas Civil đã được sử dụng rất rộng rãi ở khắp trên thế giới. Ở nước ta, midas Civil được sử dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực thiết kế cầu. Midas Civil đã được sử dụng để thiết kế rất nhiều công trình khác nhau như cầu Thuận Phước, Cầu Rạch Miễu, v.v.

Tính năng của MIDAS/Civil

Unlimited numbers of Nodes/Elements/Load Combinations

+ State-of-the-art Element Algorithms (Cable, Stiffened plate, Tapered beam, etc.)
+ Dramatic improvement of Analysis Speed using Multi-frontal Solver
+ Construction Sequence analysis (Auto-generation of ILM, FCM, MSS, etc.)
+ PSC Box Girder Bridge analysis
(Time-dependent material properties- Creep/Shrinkage, etc)
+ Suspension/Cable-Stayed Bridge analysis
(Large Displacement, Complete, Sequential & Inverse Analyses)
+ Moving Load analysis
(DB for Standard vehicular loads by countries, Influence Line/Surface Analysis)
+ Geometric Non-linear analysis (P-Delta, Large Displacement Analysis)
+ Heat of Hydration analysis (reflecting Construction Sequence, Time-dependent material properties, Creep, Shrinkage, Pipe Cooling, etc.)

Một số hình ảnh sử dụng Midas tính toán công trình Cầu

Cầu dây võng

Cau day vong

Cầu dàn thép

RDSIC Cầu dàn thép

Cầu dầm thép

Cau dam thep RDSiC

Cầu dây văng

Cau day vang

Cầu Extradosed

Midas-RDSIC-Cau-extradosed

 

Cầu Ô Xuyên

Cau O xuyen

Tham khảo bản cài đặt tại đây