0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Gửi yêu cầu tài liệu
Ngoài những tài liệu đã được biên soạn và chia sẻ của website thì bạn có thể gửi yêu cầu tài liệu của bạn đến thuvienxaydung.net.

Để gửi yêu cầu tài liệu bạn nhấp chọn vào thẻ Gửi yêu cầu tài liệu, một hộp thoại hiện ra, bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin liên hệ của bản thân và nêu rõ nội dung tài liệu mà bạn cần.

Khi nhận được yêu cầu của bạn, thuvienxaydung.net sẽ thông báo phản hồi sớm nhất đến bạn qua thông tin bạn đã khai báo.

Nguồn tin: thuvienxaydung.net