Vật Liệu ''Xanh'' và xái vòng luẩn quẩn
Theo quy định của Bộ Xây dựng, từ 15/1/2013, các công trình xây dựng tại các đô thị loại 3 trở lên phải sử dụng 100% vật liệu xây dựng không nung; các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50% vật liệu xây dựng không nung, sau năm 2015 phải sử dụng 100%. Tuy nhiên, theo giới kiến trúc sư thì hiện số công trình sử dụng vật liệu “xanh” vẫn chưa nhiều.
[GT] Bê tông bọt
Trong xây dựng giao thông, bê tông nhẹ thường được sử dụng để đắp nền đường, nền đầu cầu, ứng dụng trong phòng chống sụt trượt trên đường ô tô, làm vật liệu chống ồn... Tuy nhiên, ở VN, việc nghiên cứu và ứng dụng bê tông nhẹ nói chung và bê tông bọt còn hạn chế.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]