Giới thiệu hội thảo GIS toàn quốc 2014
Theo kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2014, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tổ chức Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2014”, Hội thảo dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 28 & 29 tháng 11 năm 2014.
Quảng Nam: Xây dựng mô hình cảnh báo lũ nhanh qua internet
Năm 2010, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu – Trường Đại học Nông lâm TP.HCM phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu vùng Đông Nam Á và Trường Đại học Cần Thơ thực hiện nghiên cứu sơ bộ ứng dụng mô hình SWAT trong đánh giá ảnh hưởng của biến đối khí hậu đến lưu vực sông Vu Gia. Hiện nhóm nghiên cứu đã phát triển đề tài với mục tiêu hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ tự động cho người dân thông qua website, tin nhắn SMS.
Ứng dụng GIS trong quản lý lún sụt nền đường
TP.HCM đang đối mặt với tình trạng xuất hiện các hố sụt ngày càng nhiều trên các tuyến đường.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]