Vấn đề quan tâm: Giao thông - cầu vượt và những cái “Cần”
“... Quy hoạch giao thông đang làm cũng sẽ vấp phải khó khăn là đưa ra một hệ thống cơ sở hạ tầng vượt quá khả năng thực hiện. Quy hoạch đó dễ lại “treo”, không thể tránh được.”
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]