Bê tông thương phẩm: Sản phẩm tiện ích trong thi công
Hiện nay ở những công trình lớn, đổ bê tông thương phẩm phải có thiết bị hiện đại, có kỹ thuật, kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trong quá trình thi công, đơn vị cung cấp bê tông đã áp dụng nhiều phương pháp để giảm thời gian, chi phí trong cung cấp bê tông cho công trình.
Tạp chí Quy hoạch Đô thị - số 09 (2012)
Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh với vấn đề biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội
Cầu vượt và bài toán kinh tế
Đối với hệ thống giao thông đô thị, đầu tư xây dựng nút giao thông cầu vượt luôn là một bài toán kinh tế phức tạp, đòi hỏi nguồn kinh phí lớn khi mà diện tích xây dựng tương đối nhỏ hẹp, thời gian xây dựng không được kéo dài. Chính vì vậy, phương án xây dựng nút giao thông cầu vượt đô thị luôn là một bài toán hóc búa, trong đó vấn đề tài chính, nguồn lực đầu tư cần được ưu tiên giải quyết.
Từ chuyện quy hoạch đến sự phân tán nguồn lực kinh tế
Kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm 2011 bắt đầu có những tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, vẫn còn có những bất cập tồn tại từ năm này qua năm khác, gây ảnh hưởng đến sự phát triển tổng thể của nền kinh tế, điển hình là việc nguồn lực quốc gia bị phân tán do sự phân cấp không rõ ràng trong quy hoạch từ trung ương đến địa phương.
Quy hoạch sử dụng đất ở đâu?
Quy hoạch sử dụng đất vẫn được lập, vẫn được hăng hái thẩm định, vẫn được bảo vệ vất vả ở Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, vẫn được cấp trên thận trọng phê duyệt. Xong rồi thực hiện thế nào cũng được.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]