Kiểm soát chất lượng VLXD bằng quy chuẩn kỹ thuật
Kinh tế Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng phát triển, các quy định về hàng rào thuế quan và hạn ngạch ngày một chặt chẽ. Để minh bạch thị trường VLXD, Bộ Xây dựng đã xây dựng Dự thảo QCVN 16:2014/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD (bnt)
Hội nghị rà soát Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam năm 2008
Ngày 5/4/2013, tại Bộ Xây dựng, Hội nghị rà soát dự thảo “Quy hoạch vùng” thuộc Phần 2 của Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Quy hoạch Xây dựng đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn. Hội nghị có sự tham dự của đại diện một số Cục, Vụ chức năng của Bộ Xây dựng, Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị - nông thôn (VIAP) và các chuyên gia trong ngành xây dựng.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]