Chùm đô thị và các yếu tố cơ bản tác động đến sự phát triển
Chùm đô thị được tạo nên bởi một vùng đô thị trung tâm và một nhóm các đô thị điểm dân cư khác trong vùng ảnh hưởng có quan hệ mật thiết và tương hỗ với nhau về các hoạt động kinh tế - xã hội (sản xuất, lao động, dịch vụ, nghỉ ngơi, giải trí…) và đặc biệt chúng được liên kết chặt chẽ với nhau bằng một hệ thống giao thông hiện đại và phát triển.
Quy hoạch và sự tham gia của cộng đồng
Sự tham gia của cộng đồng trong quá trình hoạch định chính sách và chương trình phát triển, đặc biệt trong quá trình quy hoạch đóng vai trò quan trọng trong việc cải tiến quy trình quy hoạch, nâng cao chất lượng đồ án và giảm sự khoảng cách giữa quy hoạch trên giấy và thực tế cuộc sống.
Quảng trường trong quy hoạch xây dựng đô thị
Quảng trường là bộ mặt, là biểu tượng và là nơi thể hiện các giá trị thiêng liên, gợi mang những dấu ấn lịch sử trọng đại, hào hùng của một dân tộc, có vị trí quan trọng trong đời sống chính trị, văn hóa và tinh thần của một quốc gia.
Luật Quy hoạch đô thị - Sự cần thiết và mong muốn
Thời gian qua, với chính sách đổi mới, hội nhập và đà tăng trưởng nhanh về kinh tế xã hội. Hệ thống các đô thị ở nước ta đã phát triển nhanh chóng cả về số lượng, chất lượng và quy mô. Luật quy hoạch ra đời là công cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả nhà nước trong xây dựng và phát triển đô thị. Bảo đảm phát triển hệ thống các đô thị và từng đô thị bền vững, có bản sắc, văn minh, hiện đại, đồng bộ với phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường
Quy hoạch Thủ đô và những thay đổi ở thị trường BĐS Đông Anh
Việc công bố Quy hoạch chung Xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với những định hướng phát triển hệ thống giao thông khiến Đông Anh trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư bất động sản (BĐS) vào cuối năm 2010 đầu 2011.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]