0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống quốc lộ
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa đồng ý chủ trương triển khai thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống quốc lộ trọng yếu trên cả nước - Giai đoạn 1 áp dụng đối với Quốc lộ 1". (bnt)

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT hoàn chỉnh Đề án, trong đó lưu ý nâng cao khả năng sử dụng dùng chung hạ tầng thông tin và chia sẻ, phối hợp thông tin với các ngành liên quan; tổ chức thẩm định, phê duyệt Đề án theo thẩm quyền, đảm bảo hiệu quả đầu tư và phù hợp với tiến độ hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng toàn tuyến Quốc lộ 1.

Giới thiệu những ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành giao thông. Ảnh Thanh niên

Giới thiệu những ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành giao thông. Ảnh Thanh niên

Về nguồn vốn thực hiện, ưu tiên phương án đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Trường hợp phải sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Bộ GTVT rà soát tình hình sử dụng vốn của các dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Việc triển khai thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống quốc lộ trọng yếu trên cả nước” để hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành giao thông là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Giai đoạn 1, tập trung triển khai cho Quốc lộ 1, sau đó tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai cho các quốc lộ trọng yếu khác ở các giai đoạn tiếp theo.

Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng và vận hành hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất cho toàn tuyến Quốc lộ 1 bảo đảm kết nối trực tuyến, tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp, người, phương tiện tham gia giao thông và các thiết bị giám sát giao thông (camera, thiết bị thu phí điện tử, thiết bị đo tải trọng, đo lưu lượng, thiết bị giám sát hành trình…). Thông qua hệ thống công nghệ thông tin - truyền thông (qua Internet-Web, thiết bị di động và các thiết bị chuyên dụng), thông tin sẽ được cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác phục vụ công tác quản lý vận hành, giám sát, tổ chức giao thông và bảm đảm trật tự an toàn giao thông.

Nguồn tin: Theo: mt.gov.vn