0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Thông tin tài liệu niên giám thống kê năm 2019 huyện Mường Ảng

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file excel (.xls)

-  Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Chi cục Thống kê huyện Mường Ảng biên soạn vào tháng 5 hàng năm bằng tiếng việt, với nội dung gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế xã hội của huyện.

- Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên bao gồm hệ thống số liệu 5 năm: 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019. Nội dung cuốn số liệu niên giám thống kê 2019 phản ánh tương đối đầy đủ, cơ bản thực trạng kinh tế - xã hội của huyện Mường Ảng qua các năm. Tuy nhiên trong quá trình biên soạn không tránh được những thiếu sót, Chi cục Thống kê huyện Mường Ảng mong muốn các đọc giả đóng góp ý kiến xây dựng để tài liệu niên giám năm 2019 được hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin của các cấp, các ngành, tổ chức và cá nhân.

- Mục tiêu của việc lập Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên nhằm phản ánh đúng thực trạng phát triển của tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác; dự báo đánh giá tình hình cung cấp dữ liệu để phân tích, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu thực hiện cho phù hợp; hỗ trợ tình kiếm dư địa phát triển tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực, địa phương.....

- Thời điểm lập Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên: năm 2020

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thuyết minh Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Đặt mua tài liệu niên giám thống kê huyện Mường Ảng năm 2019

Cách 1: Đăng ký tài khoản ngay tại đây và đặt mua tài liệu niên giám thống kê ngay trên website

Cách 2: Liên hệ qua số điện thoại hotline 0971.659.624

(huentt-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi