0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Mường Nhè, tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file excel (.xls)

-  Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Chi cục Thống Kê huyện Mường Nhé soạn thảo hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế xã hội của huyện Mường Nhé. Ngoài ra còn có một phần số liệu của tỉnh nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu.

- Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Mường Nhè, tỉnh Điện Biên được soạn thảo, bao gồm số liệu 5 năm từ 2015, 2016, 2017, 2018 và năm 2019. Số liệu từ năm 2018 trở về trước là số liệu chính thức, số liệu năm 2019 là số sơ bộ.  

- Cuốn niên giám năm 2019 được thiết kế theo Market niên giám mới do Vụ Thống kê Tổng hợp Tổng cục Thống kê quy định do vậy nhiều chỉ tiêu được bổ sung tuy nhiên nhiều chỉ tiêu các cuốn niên giám những năm trước có năm nay được loại bỏ: như giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế và giá so sánh 2010. Các chỉ tiêu, số liệu được tính toán theo giá so sánh năm 2010; được thu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.

- Mục tiêu của việc Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Mường Nhè, tỉnh Điện Biên: Giúp phản ánh đúng thực trạng phát triển của tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác; dự báo đánh giá tình hình cung cấp dữ liệu để phân tích, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu thực hiện cho phù hợp; hỗ trợ tình kiếm dư địa phát triển tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực, địa phương.....

- Thời điểm lập Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Mường Nhè, tỉnh Điện Biên: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thuyết minh Niên giám Thống kê năm 2019 huyện Mường Nhè, tỉnh Điện Biên

(huentt-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi