0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối quan hệ vùng

QH-02.1: Sơ đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

QH-02.2: Sơ đồ hiện trạng kỹ thuật tổng hợp và đánh giá đất xây dựng

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015

QH-06.1: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.2: Sơ đồ định hướng quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.3: Sơ đồ định hướng quy hoạch hệ thống thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang

QH-06.4: Sơ đồ định hướng quy hoạch cấp điện

QH-06.5: Sơ đồ định hướng quy hoạch cấp nước

QH-06.6: Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi