0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm Liên Trường phường Kim Tân, thành phố Lào Cai

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm Liên Trường phường Kim Tân, thành phố Lào Cai

- Khu đất nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết có Tổng diện tích 6,8ha (68.000 m2). Phạm vi ranh giới được xác định cụ thể như sau: Phía Bắc là phố Trung Đô; Phía Nam là phố An Phú; Phía Đông là phố Kim Hoa; Phía Tây là phố Nhạc Sơn.

- Được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt theo Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 20 tháng 03 năm 2018

Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm Liên Trường phường Kim Tân, thành phố Lào Cai

- Mục tiêu của đồ án đó là: Hình thành một Cụm liên trường đồng bộ theo tiêu chuẩn với quần thể các công trình kiến trúc lớn và hiện đại cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phù hợp với xu thế hội nhập. Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất góp phần thực hiện sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới hệ thống trường lớp, thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa ngành giáo dục và đào tạo. Đảm bảo bán kính phục vụ tối đa của các cơ sở giáo dục đối với mỗi lứa tuổi, mỗi cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng tới mục tiêu đạt trường chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm Liên Trường phường Kim Tân, thành phố Lào Cai

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi