0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư và dịch vụ du lịch (đồng Sín Chải), xã Na Hối, đô thị Bắc Hà - tỉnh Lào Cai

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư và dịch vụ du lịch (đồng Sín Chải), xã Na Hối, đô thị Bắc Hà - tỉnh Lào Cai

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích 12,6ha. Pham vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp đường vành đai 2 (theo Quy hoạch chung); Phía Đông giáp đường 20-9 và đường liên thôn Na Khèo; Phía Nam giáp đường đi Bản Phố - Hoàng Thu Phố; Phía Tây giáp đường vành đai 2 (theo Quy hoạch chung).

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư và dịch vụ du lịch (đồng Sín Chải), xã Na Hối, đô thị Bắc Hà - tỉnh Lào Cai là: Hình thành một khu đô thị mới mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao Bắc Hà kết hợp dịch vụ, du lịch với cơ sở hạ tầng đồng bộ theo tiêu chuẩn là một trong các động lực phát triển kinh tế xã hội của đô thị Bắc Hà.

- Được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 1515-QĐ/UBND ngày 11 tháng 05 năm 2021

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư và dịch vụ du lịch (đồng Sín Chải), xã Na Hối, đô thị Bắc Hà - tỉnh Lào Cai

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi