Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-04: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật san nền – thoát nước mưa

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 03.01.2020 | 14:16
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Đông Khu Công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-04: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật san nền – thoát nước mưa

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]