Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật

QH-03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-04: Bản đồ quy hoạch chia lô

QH-05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

QH-07: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng hệ thống cấp nước

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng hệ thống thoát nước mưa

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch lưới điện 22kV và lưới điện hạ thế 0.4kV

QH-07.5: Bản đồ quy hoạch điện chiếu sáng đường giao thông

QH-08: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 03.01.2020 | 15:49
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Khu Đô thị mới ven sông Hạc, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật

QH-03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-04: Bản đồ quy hoạch chia lô

QH-05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

QH-07: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng hệ thống cấp nước

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng hệ thống thoát nước mưa

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch lưới điện 22kV và lưới điện hạ thế 0.4kV

QH-07.5: Bản đồ quy hoạch điện chiếu sáng đường giao thông

QH-08: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]