0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu Khu dân cư đường Nguyên Tử Lực - Trần Đại Nghĩa phường 8 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Định dạng tài liệu: (.jpg), (.pdf), (.doc)

Quy hoạch phân khu Khu dân cư đường Nguyên Tử Lực - Trần Đại Nghĩa phường 8 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Quy hoạch phân khu Khu dân cư đường Nguyên Tử Lực - Trần Đại Nghĩa phường 8 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có tổng diện tích 834.854m2. Phạm vi ranh giới được xác định như sau Phía bắc: giáp đường vòng Lâm Viên và đường Mai Anh Đào. Phía Nam: giáp vườn hoa thành phố Đà Lạt và nhà thờ giáo xứ Thiện Lâm. Phía Đông: giáp dự án khu dân cư số 01 và công ty Hasfarm. Phía Tây: giáp phân khu Phù Đổng Thiên Vương - Mai Anh Đào - Vạn Hạnh - Mai Xuân Thưởng, phường 8 (B5) và phân khu Phù Đổng Thiên Vương - Vạn Hạnh - Mai Xuân Thưởng - Võ Trường Toản, phường 8 (B7).

- Được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 29 tháng 09 năm 2015

Quy hoạch phân khu Khu dân cư đường Nguyên Tử Lực - Trần Đại Nghĩa phường 8 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Mục tiêu của đồ án đó là: Xác định các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, định hướng bố cục không gian và tổ chức mặt bằng tổng thể với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, phù hợp với quy hoạch chung Tp. Đà Lạt và vùng phụ cận 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Phục vụ cho công tác phát triển đô thị, tạo điều kiện kết nối đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật của TP. Đà Lạt. Đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng đất tiết kiệm và hợp lý. Phục vụ công tác quản lý đô thị và kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy hoạch. Trong khu quy hoạch hạn chế việc di dời, giải tỏa các hộ dân đang sinh sống. Ưu tiên vấn đề chỉnh trang tại chỗ; giải quyết vấn đề nước thải, chất thải theo đúng quy định. Hạn chế thay đổi địa hình, nghiên cứu đề xuất mở rộng các tuyến đường hiện hữu, quy định lộ giới, khoảng lùi.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu Khu dân cư đường Nguyên Tử Lực - Trần Đại Nghĩa phường 8 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu dân cư đường Nguyên Tử Lực - Trần Đại Nghĩa phường 8 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi