0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển mạng lưới đường sắt Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

- Mạng lưới đường sắt quốc gia có tổng chiều dài 3.143 km và có 277 ga, trong đó 2.703 km đường chính tuyến, 612 km đường ga và đường nhánh, bao gồm 07 tuyến chính: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (1.726 km), Gia Lâm - Hải Phòng (102 km), Hà Nội - Đồng Đăng (167 km), Yên Viên - Lào Cai (296 km), Đông Anh - Quán Triều (55 km), Kép - Lưu Xá (56 km, không hoạt động), Kép - Hạ Long - Cái Lân (128 km) và một số tuyến nhánh, nhánh kết nối đến các đô thị, cơ sở sản xuất.

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 82/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng đường sắt Việt Nam thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050

- Mục tiêu của Quy hoạch phát triển mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là: Phát triển đường sắt từng bước đồng bộ cả về kết cấu hạ tầng, tổ chức quản lý khai thác vận tải, công nghiệp và dịch vụ với trình độ tiên tiến, hiện đại; bảo đảm hoạt động thông suốt, thuận tiện, trật tự, an toàn và hiệu quả. Trong đó, ưu tiên tháo gỡ các điểm nghẽn về kết cấu hạ tầng để khai thác có hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có và tập trung đầu tư xây dựng mới một số tuyến đường sắt theo hướng hiện đại nhằm cơ cấu lại thị phần, phát triển hài hòa giữa các phương thức vận tải.

* Thời điểm lập Quy hoạch phát triển mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phát triển mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(huycuong-qtrinh98-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi