Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2020 và 2030

Diện tích: 1.520 km2

Dân số dự báo: đến năm 2020 là 1.122.000 người, đến năm 2030 là 1.235.000 người

Phạm vi nghiên cứu trực tiếp bao gồm toàn tỉnh Vĩnh Long với tổng diện tích tự nhiên là khoảng trên 1.520 km2, gồm 08 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thành phố Vĩnh Long; thị xã Bình Minh và 06 huyện Long Hồ, Măng Thít, Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn, Bình Tân.Dân

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Phần bản vẽ

- QH01: Sơ đồ vị trí vùng tỉnh Vĩnh Long và liên hệ vùng

- QH02: Sơ đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

- QH03: Sơ đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

- QH04: Sơ đồ hiện trạng hệ thống giao thông

- QH05: Sơ đồ hiện trạng hệ thống cấp điện

- QH06: Sơ đồ hiện trạng hệ thống cấp nước, thoát nước, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

- QH07: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

- QH08: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

- QH09: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông

- QH10: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống cấp nước

- QH11: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống cấp điện

- QH12: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống thoát nước, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

- QH13: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b-ac21)

Date published: 01.09.2016 | 14:55
Available in Ebook

Quy hoạch vùng tỉnh Vĩnh Long – Giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2020 và 2030

Diện tích: 1.520 km2

Dân số dự báo: đến năm 2020 là 1.122.000 người, đến năm 2030 là 1.235.000 người

Phạm vi nghiên cứu trực tiếp bao gồm toàn tỉnh Vĩnh Long với tổng diện tích tự nhiên là khoảng trên 1.520 km2, gồm 08 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thành phố Vĩnh Long; thị xã Bình Minh và 06 huyện Long Hồ, Măng Thít, Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn, Bình Tân.Dân

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Phần bản vẽ

- QH01: Sơ đồ vị trí vùng tỉnh Vĩnh Long và liên hệ vùng

- QH02: Sơ đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

- QH03: Sơ đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

- QH04: Sơ đồ hiện trạng hệ thống giao thông

- QH05: Sơ đồ hiện trạng hệ thống cấp điện

- QH06: Sơ đồ hiện trạng hệ thống cấp nước, thoát nước, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

- QH07: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

- QH08: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

- QH09: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông

- QH10: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống cấp nước

- QH11: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống cấp điện

- QH12: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống thoát nước, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

- QH13: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b-ac21)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]