Ga thăm cống D1000 có nhiều loại, tuỳ thuộc vào mặt bằng từng vị trí ga đưa ra các chi tiết cấu tạo phù hợp.
Date published: 11.09.2014 | 10:11
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Bản vẽ chi tiết cấu tạo ga thăm cống D1000 - thoát nước mưa

Ga thăm cống D1000 có nhiều loại, tuỳ thuộc vào mặt bằng từng vị trí ga đưa ra các chi tiết cấu tạo phù hợp.

(Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]