Ga thăm cống D600 có nhiều loại, tuỳ thuộc vào mặt bằng từng vị trí ga đưa ra các chi tiết cấu tạo phù hợp.
Date published: 10.09.2014 | 11:19
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Bản vẽ chi tiết cấu tạo ga thăm cống D600 - thoát nước mưa

Ga thăm cống D600 có nhiều loại, tuỳ thuộc vào mặt bằng từng vị trí ga đưa ra các chi tiết cấu tạo phù hợp.

(Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]