Bản vẽ chi tiết cấu tạo miệng xả thoát nước mưa cho cống bản kích thước 1.0 m x 1.5m. Bản vẽ thiết kế bao gồm đầy đủ các nội dung:

- Chi tiết các mặt cắt cống

- Chi tiết cốt thép: tường cánh, sân cống

- Chi tiết các vị trí đặc biệt

- Chi tiết quy cách cốt thép

- Bảng tổng hợp khối lượng cống xay lắp, cốt thép cho tường đầu, tường cánh, móng

Định dạng tài liệu Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 27.03.2015 | 08:53
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Bản vẽ chi tiết cấu tạo miệng xả thoát nước mưa cho cống bản kích thước 1.0 m x 1.5m

Bản vẽ chi tiết cấu tạo miệng xả thoát nước mưa cho cống bản kích thước 1.0 m x 1.5m. Bản vẽ thiết kế bao gồm đầy đủ các nội dung:

- Chi tiết các mặt cắt cống

- Chi tiết cốt thép: tường cánh, sân cống

- Chi tiết các vị trí đặc biệt

- Chi tiết quy cách cốt thép

- Bảng tổng hợp khối lượng cống xay lắp, cốt thép cho tường đầu, tường cánh, móng

Định dạng tài liệu Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]