Bản vẽ cung cấp cái nhìn mới lạ về hệ thống xử lý nước thải: đầy đủ, chi tiết về các thiết bị nằm trong hệ thống xử lý. Từ đó ta có thể hình dung rõ ràng hơn về hệ thống xử lý nước t
Date published: 10.09.2014 | 14:10
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Bản vẽ mô phỏng hệ thống xử lý nước thải.

Bản vẽ cung cấp cái nhìn mới lạ về hệ thống xử lý nước thải: đầy đủ, chi tiết về các thiết bị nằm trong hệ thống xử lý. Từ đó ta có thể hình dung rõ ràng hơn về hệ thống xử lý nước thải. Đây cũng là tài liệu được sử dụng tham khảo để làm đồ án xử lý nước thải

ht-lla

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]