0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp – Hồ sơ khảo sát địa chất

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh

*) Bảng tính:

- Bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý các lớp đất

*) Bản vẽ:

- MB-01: Mặt bằng vị trí các lỗ khoan khảo sát địa chất

- MC-01: Mặt cắt địa chất công trình

- MC-02: Mặt cắt địa chất công trình

- MC-03: Mặt cắt địa chất công trình

- MC-04: Mặt cắt địa chất công trình

- MC-05: Mặt cắt địa chất công trình

- MC-06: Mặt cắt địa chất công trình

- MC-07: Mặt cắt địa chất công trình

- MC-08: Mặt cắt địa chất công trình

- MC-09: Mặt cắt địa chất công trình

- MC-10: Mặt cắt địa chất công trình

- MC-11: Mặt cắt địa chất công trình

Định dạng tài liệu: (.doc); (.dwg); (.xlsx)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi