Sơ đồ kết dây lưới điện hiện trạng 110Kv, 220Kv, 500Kv toàn miền Bắc năm 2012

Sơ đồ giúp chúng ta có thông tin về công suất các trạm điện 110Kv, 220KV, 500KV,  thông tin về tiết diện đường dây, số mạch đường dây 110Kv, 220KV, 500KV để từ đó hoàn thiện bản vẽ hiện trạng cấp điện cho các khu đô thị có đường dây cao áp chạy qua trên khu vực miền Bắc.

Định dạng tài liệu: File autocad(.dwg)

(ht-nth)

Date published: 26.01.2018 | 13:48
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
100 EP

Sơ đồ kết dây lưới điện hiện trạng 110Kv, 220Kv, 500Kv toàn miền Bắc năm 2012

Sơ đồ kết dây lưới điện hiện trạng 110Kv, 220Kv, 500Kv toàn miền Bắc năm 2012

Sơ đồ giúp chúng ta có thông tin về công suất các trạm điện 110Kv, 220KV, 500KV,  thông tin về tiết diện đường dây, số mạch đường dây 110Kv, 220KV, 500KV để từ đó hoàn thiện bản vẽ hiện trạng cấp điện cho các khu đô thị có đường dây cao áp chạy qua trên khu vực miền Bắc.

Định dạng tài liệu: File autocad(.dwg)

(ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]