0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây mương Phóng Thuỷ – Hạng mục: Dự toán xây dựng

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bảng tính:

- Dự toán phần xây dựng:

+ Bảng tổng hợp kinh phí hạng mục

+ Bảng dự toán hạng mục công trình

+ Bảng tổng hợp vật tư

+ Bảng đơn giá chi tiết công trình

+ Bảng tổng hợp giá vật tư

- Dự toán phần cây xanh:

+ Bảng dự toán hạng mục công trình

+ Bảng giá thông báo công trình

+ Dữ liệu đầu vào tính nhân công, giá máy

+ Bảng tính đơn giá nhân công

+ Bảng tính đơn giá ca máy

+ Hao phí vật liệu, nhân công, máy cho các công tác xây dựng

+ Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá

+ Đơn giá xây dựng chi tiết hạng mục công trình

+ Giá xây dựng tổng hợp hạng mục công trình

+ Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng

+ Bảng tổng hợp chi phí xây dựng công trình

+ Bảng tổng hợp chi phí thiết bị công trình

+ Bảng tổng hợp dự toán chi phí hạng mục chung

+ Chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá

+ Bảng tổng hợp dự toán công trình

+ Bảng hệ số chi phí xây lắp

*) Thuyết minh:

- Thuyết minh thiết kế thi công

Định dạng tài liệu: (.xlsx), (.doc)

 (nvt-upweb-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi