Bản vẽ kiến trúc thiết kế sơ bộ Vincom Tower – Hà Nội. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các kiến trúc sư.

Date published: 28.04.2014 | 10:46
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Bản vẽ kiến trúc Vincom Tower

Bản vẽ kiến trúc thiết kế sơ bộ Vincom Tower – Hà Nội. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các kiến trúc sư.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]