Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh chỉ dẫn kĩ thuật thi công cấp thoát nước công trình

*) Thuyết minh bảo trì hệ thống cấp thoát nước công trình

Định dạng tài liệu: thuyết minh file (.doc)

 (lienvu-Acvn11)

Date published: 24.03.2020 | 09:30
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và quy trình bảo trì hệ thống cấp thoát nước công trình

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh chỉ dẫn kĩ thuật thi công cấp thoát nước công trình

*) Thuyết minh bảo trì hệ thống cấp thoát nước công trình

Định dạng tài liệu: thuyết minh file (.doc)

 (lienvu-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]