Hồ sơ bản vẽ kết cấu thép nhà xưởng
Date published: 28.04.2014 | 14:09
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Hồ sơ bản vẽ kết cấu thép nhà xưởng

Hồ sơ bản vẽ kết cấu thép nhà xưởng bao gồm các bản vẽ sau:

1- kết cấu móng

2- mặt bằng kết cấu nền nhà

3- kết cấu khung

4- chi tiết của mái

5- chi tiết giằng cột

 (hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]