0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Hồ sơ bản vẽ kết cấu thép nhà xưởng

Hồ sơ bản vẽ kết cấu thép nhà xưởng bao gồm các bản vẽ sau:

1- kết cấu móng

2- mặt bằng kết cấu nền nhà

3- kết cấu khung

4- chi tiết của mái

5- chi tiết giằng cột

 (hvb)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi