Hồ sơ thiết kế thi công kết cấu thép công trình Nhà điều hành bến xe – Kích thước 22M x 42M – Phần II: Kết cấu khung bao gồm đầy đủ các nội dung như:

- Mặt bằng khung

- Mặt bằng cột

- Chi tiết cấu tạo khung nhà

- Chi tiết cấu tạo từng loại cột (4 loại)

- Chi tiết cấu tạo các loại vì kèo và bảng thống kê cốt thép

- Cấu tạo bán mái

- Mặt bằng Fascia

- Chi tiết cấu tạo Fascia và bảng thống kê cốt thép

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây:

Phần I: Kết cấu móng

Phần II: Kết cấu khung

Phần III: Kết cấu mái

Phần IV: Tổ chức thi công và an toàn lao động

(b)
Date published: 20.04.2015 | 17:12
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
150 EP

Hồ sơ thiết kế thi công kết cấu thép công trình Nhà điều hành bến xe – Kích thước 22M x 42M – Phần II: Kết cấu khung

Hồ sơ thiết kế thi công kết cấu thép công trình Nhà điều hành bến xe – Kích thước 22M x 42M – Phần II: Kết cấu khung bao gồm đầy đủ các nội dung như:

- Mặt bằng khung

- Mặt bằng cột

- Chi tiết cấu tạo khung nhà

- Chi tiết cấu tạo từng loại cột (4 loại)

- Chi tiết cấu tạo các loại vì kèo và bảng thống kê cốt thép

- Cấu tạo bán mái

- Mặt bằng Fascia

- Chi tiết cấu tạo Fascia và bảng thống kê cốt thép

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây:

Phần I: Kết cấu móng

Phần II: Kết cấu khung

Phần III: Kết cấu mái

Phần IV: Tổ chức thi công và an toàn lao động

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]