0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
300 EP
Mẫu hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình nhà lớp học 5 tầng của trường đại học

Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư dự án. Chủ đầu tư sẽ tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thiTheo Nghị định 59/2015/NĐ/CP và hướng dẫn tại Điều 54 của Luật Xây dựng Số: 50/2014/QH13 năm 2014 để trình người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định dự án, quyết định đầu tư.

Mẫu hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình nhà lớp học 5 tầng của trường đại học được lập năm 2017 là tài liệu gồm đầy đủ: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư – phương án tài chính dự án với định dạng file (.doc và .xls )

1.Thông tin cơ bản dự án:

Diện tích sàn tầng 1                               564m2

Diện tích sàn 5 tầng:                           2793 m2

Tổng mức đầu tư:                               26.5 tỷ đồng

2.Tài liệu bao gồm 2 phần:

*) Phần 1: Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi gồm 9 chương ( khoảng 45 trang) được định dạng (.Doc)

*) Phần 2: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính của dự án bao gồm 9 Sheet bảng biểu được định dạng(.xls, .pdf)

- Bảng 1: Bảng tổng hợp tổng mức đầu tư

- Bảng 2: Bảng tổng mức đầu tư

- Bảng 3: Bảng chi phí xây lắp

- Bảng 4: Bảng thống kê diện tích sàn

- Bảng 5: Bảng tiến độ đầu tư

- Bảng 6: Nguồn thu từ dự án

- Bảng 7: Nguồn thu khác

-          ……..

 (ht-nth)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi