0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận

+ Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bác Ái - tỉnh Ninh Thuận

+ Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

+ Các bảng tính toán

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ nền hiện trạng quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Ái

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (xls), (.dwg)

(nvl-lva-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi