0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Bắc

Định dạng tài liệu: (.doc), (xls), (.dwg)

(nvl-lva-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi