0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo kết quả hoạt động ngành Công Thương giai đoạn 2016-2020 và phương hướng phát triển 5 năm 2021-2025, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các thuyết minh Báo cáo kết quả hoạt động ngành Công Thương giai đoạn 2016-2020 và phương hướng phát triển 5 năm 2021-2025, tỉnh Ninh Thuận

+ Các bảng tính toán

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi