0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016-2020) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.pdf)

- Thời điểm lập báo cáo: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016-2020) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi