0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tình hình hoạt động Công thương tháng 12 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2011, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls)

- Mục tiêu: Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 2010. Phân giao chỉ tiêu và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách 2011 tới các doanh nghiệp, các đơn vị thuộc ngành và chỉ tiêu phát triển công thương trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Xây dựng chương trình công tác của ngành năm 2011. Tiếp tục phối hợp, đôn đốc các đơn vị tư vấn hoàn chỉnh, nghiệm thu các quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí để làm cơ sở triển khai từ đầu giai đoạn. Tiếp tục xây dựng đề cương và dự toán kinh phí Quy hoạch chi tiết phát triển điện lực các huyện, thị xã Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 trình UBND tỉnh phê duyệt. Trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương và kinh phí xây dựng “Chương trình phát triển xuất khẩu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020”. Chuẩn bị thủ tục đầu tư 21 dự án điện nông thôn kế hoạch năm 2010.

* Thời điểm báo cáo: năm 2010

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tình hình hoạt động Công thương tháng 12 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2011

+ Các bảng tính toán

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi