0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của ngành Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc)

- Năm 2014 là năm bản lề có vai trò quan trọng quyết định kết quả thực hiện  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2015. Phương châm hành động của ngành GTVT năm 2014 là “Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, chất lượng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tăng tốc hơn nữa, phát triển hơn nữa”. Năm qua, với sự chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh và tinh thần đoàn kết, sáng tạo, sự nỗ lực phấn đấu thi đua lao động, sản xuất của tập thể lãnh đạo, CBCNV ngành GTVT đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch nhà nước năm 2014. Kết quả thực hiện công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015

- Mục tiêu năm 2015:  Trong năm 2015, ngành GTVT triển khai thực hiện các tuyến giao thông triển khai đầu tư các tuyến nội vùng để kết nối hệ thống cảng, KCN, Trung tâm logistics của tỉnh với mạng lưới giao thông quốc gia; triển khai công tác di dời sân bay Vũng Tàu; lập quy hoạch xây dựng trung tâm logistics của tỉnh; Thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự An toàn giao thông, đặt mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí. Phấn đấu năm 2015 hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ V nhiệm kỳ 2011 – 2015

* Thời điểm báo cáo: năm 2014

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của ngành Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi