0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của ngành Giao thông vận tải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

- Cùng với mục tiêu “Tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tốcđộ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung kế hoạch 5 năm (2016 – 2020), tạo đà hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế toàn giai đoạn 2016 – 2020, chú trọng nâng cao chất lượng tang trưởng, cơ cấu lại các ngành kinh tế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giảm biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý Nhà nước; thực hiện tiết kiệm,chống lãng phí và tăng cường phòng, chống tham nhũng” như Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 9 thông qua, ngành Giao thông vận tải (GTVT) đã nỗ lực thi đua lao động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

- Mục tiêu năm 2020:  Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020 với nhiệm vụ trọng tâm “Phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển,dịch vụ hậu cần cảng và du lịch”, Sở GTVT tiếp tục thực hiện phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ hệ thống cảng trung chuyển quốc tế Thị Vải – Cái Mép; tổ chức thực hiện Quy hoạch chi tiết Trung tâm logistics của tỉnh; Thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông; Nâng cao chất lượng công trình giao thông và công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái. Toàn ngành GTVT quyết tâm phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2020 được giao

* Thời điểm báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của ngành Giao thông vận tải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của ngành Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(huentt-qtrinh98-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi