0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết hoạt động Công thương năm 2011 và phương hướng kế hoạch năm 2012, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls)

Năm 2011, kinh tế cả nước nói chung và ngành Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng gặp nhiều khó khăn do những yếu tố tác động bất lợi từ kinh tế thế giới suy giảm và diễn biến phức tạp, lạm phát tăng cao, giá nguyên nhiên vật liệu, lương thực, thực phẩm trên thị trường thế giới tăng. Trong nước, lạm phát tăng 18,12%; lãi suất tín dụng, giá xăng dầu, điện, nguyên vật liệu, chi phí đầu vào tăng cao; thiếu nguyên liệu, thiên tai, dịch bệnh… đã đẩy giá hầu hết các mặt hàng thiết yếu tăng mạnh, tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống người dân. 

Trước tình hình đó, Ngành Công Thương tỉnh đã triển khai quyết liệt, nghiêm túc Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND tỉnh và ngành đã nhận được sự phối hợp của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, nên các chỉ tiêu chủ yếu của ngành (xuất khẩu, thương mại-dịch vụ) tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng khá, ngoại trừ giá trị sản xuất công nghiệp không đạt so với kế hoạch đề ra.

- Mục tiêu: đánh giá hoạt động Công thương năm 2011 và phương hướng kế hoạch năm 2012.

* Thời điểm báo cáo: năm 2011

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết hoạt động Công thương năm 2011 và phương hướng kế hoạch năm 2012, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Các bảng tính toán

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi