0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết hoạt động Công thương năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls)

- Năm 2014, kinh tế thế giới phục hồi chậm; ở trong nước, giá nguyên liệu, chi phí đầu vào tăng cao; cơ chế chính sách còn nhiều bất cập; lãi vay ngân hàng tuy có giảm nhưng vẫn còn cao so với khả năng của doanh nghiệp; thiếu lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật… đã ảnh hưởng đến kinh tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung và ngành Công Thương của Tỉnh nói riêng. Thêm vào đó, tình hình căng thẳng ở Biển Đông trong thời gian vừa qua phần nào đã gây tâm lý hoang mang cho các doanh nghiệp (DN), nhất là các DN đang có giao thương với thị trường Trung Quốc do lo ngại tình hình bất ổn nên không dám đặt hàng nhập nguyên liệu từ Trung Quốc để sản xuất, vì thế sản xuất cũng giảm theo. Tất cả những nguyên nhân trên đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trong năm vừa qua.

Trước tình hình đó, ngành Công Thương tỉnh đã cùng với các địa phương và doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Quyết định số 389/QĐ-BCT ngày 11/01/2014 của Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện, Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước đến năm 2015; Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2014 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Kết quả năm 2014, các chỉ tiêu của ngành vẫn duy trì ổn định và có chuyển biến tích cực vào những tháng cuối năm khi tình hình kinh tế cả nước đã có khởi sắc.

- Mục tiêu: đánh giá hoạt động Công thương năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015.

* Thời điểm báo cáo: năm 2014

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kêt hoạt động Công thương năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015

+ Các bảng tính toán

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi