0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Niên giám thống kê năm 2015 huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.xls)

- Niên giám Thống kê do Cục Thống kê tỉnh Điện Biên biên soạn và phát hành hàng năm để đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

- Mục tiêu của việc lập Niên giám thống kê là: Giúp phản ánh đúng thực trạng phát triển của tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác; dự báo đánh giá tình hình cung cấp dữ liệu để phân tích, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu thực hiện cho phù hợp; hỗ trợ tình kiếm dư địa phát triển tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực, địa phương.....

- Thời điểm lập Niên giám thống kê năm 2015 huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên: năm 2016

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Niên giám thống kê năm 2015 huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi