0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án quy hoạch giao thông thành phố Việt trì

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh ( định dạng word). Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

-Phần I: Quy hoạch mạng lưới giao thông

    Chương 1: Mở đầu

    Chương 2: Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu vực nghiên cứu

-Phần II: Quy hoạch chung mạng lưới giao thông

            Chương 1: Các tiền đề pháp triển đô thị

            Chương 2: Quy hoạch mạng lưới giao thông thành phố đến năm 2020

            Chương 3: Quy hoạch chi tiết

-Phần III: Quy hoạch giao thông khu đô thị mới Phượng Lâu – Việt Trì

Chương 1: Điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu đất

Chương 2: Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

2- Bản vẽ

-    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giao thông

-    Bản đồ định hướng phát triển không gian

-    Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

-    Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

-    Bản đồ quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông

-    Bản đồ chỉ giới đường đỏ và cắm mốc tim đường

-    Bình đồ và trắc dọc tuyến TL1/2000

-    Mặt bằng san nền và thoát nước

-    Bản đồ an toàn giao thông TL 1/500

       -    Bình đồ, trắc dọc và sơ bộ tuyến TL:1/500…(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi