0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án quy hoạch hệ thống giao thông thành phố Bắc Giang

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh ( định dạng word). Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

 -  Phần I: Mở đầu

    1: Sự cận thiết lập quy hoạch

    2: Nhiệm vụ và các căn cứ lập quy hoạch

    3: Phạm vi quy hoạch

-  Phần II: Nội dung

  Chương 1: Quy hoạch chung hệ thống giao thông

   1: Lịch sử hình thành và phát triền của thành phố

   2: Đặc điểm tự nhiên

   3: Hiện trạng

   4: Định hướng phát triển không gian

   5: Quy hoạch chung hệ thống giao thông

Chương 2: Quy hoạch chi tiết khu đô thị Tân Mỹ

   1: Giới thiệu chung

   2: Hiện trạng

   3: Định hướng quy hoạch

   4: Quy hoạch chi tiết giao thông 1/2000

Chương 3: Các cơ sở khi thiết kế chi tiết hệ thống giao thông

   1: Thiết kế sơ bộ tuyến 1/2000

   2: Thiết kế kỹ thuật tuyến 1/500

2- Bản vẽ

-   Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng giao thông

-   Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-   Bản đồ sử dụng đất và phân khu chức năng

-   Bản đồ quy hoạch chung mạng lưới đường

-   Bản đồ cắm mốc tim đường và chỉ giới đường đỏ

-   Mặt bằng san nền và thoát nước

-   Bình đồ, trắc dọc và sơ bộ tuyến TL:1/2000

-   Bản vẽ thiết kế an toàn giao thông TL: 1/500

-   Bản vẽ san nền và thoát nước mưa tuyến TL: 1/500

            -   Bình đồ, trắc dọc và sơ bộ tuyến TL:1/500…(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi