0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
80 EP
Đồ án quy hoạch mạng lưới giao thông thành phố Đà Nẵng

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad).

-    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng TL 1/10000

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giao thông TL 1/10000

-    Bản đồ định hướng phát triển không gian TL 1/10000

-    Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông TL 1/10000

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật TL 1/2000

-    Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan TL 1/2000

-    Bản đồ quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông TL 1/2000

-    Bản đồ chỉ giới đường đỏ và cắm mốc tim đường TL 1/2000

-    Bình đồ và trắc dọc tuyến TL1/2000

-    Sơ đồ trạm trung chuyển giao thông công cộng trung tâm hành chính quận liên chiểu TL 1/500

-    Sơ đồ kết nối phương tiện giao thông công cộng trung tâm hành chính quận liên chiểu TL 1/500

(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi