0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án quy hoạch mạng lưới giao thông thị xã Hội An

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh ( định dạng word). Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

-Phần I: Quy hoạch chung giao thông đô thị

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu vực nghiên cứu

Chương 3: Các tiền đề phát triển đô thị và định hướng phát triển đô thị

Chương 4: Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị

-Phần II: Quy hoạch chi tiết giao thông

        Chương 1: Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng

        Chương 2: Quy hoạch kiến trúc cảnh quan

        Chương 3: Quy hoạch mạng lưới giao thông

-Phần III: Thiết kế tuyến

2- Bản vẽ

        -    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giao thông

-    Bản đồ định hướng phát triển không gian

-    Sơ đồ cơ cấu không gian quy hoạch

-    Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông

-    Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông chi tiết khu đô thị Cẩm Hà TL 1/2000

-    Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

-    Bản đồ quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông

-    Bản đồ chỉ giới đường đỏ và cắm mốc tim đường

-    Mặt bằng và trắc dọc sơ bộ tuyến TL1/2000

-    Bình đồ và trắc dọc kỹ thuật tuyến đường TL 1/500

-    Bản vẽ điều phối ngang, điều phối dọc, tích lũy đất TL 1/500

-    Mặt bằng san nền và thoát nước mưa tuyến đường TL 1/500

-    Bản đồ an toàn giao thông TL 1/500

        -   Trắc ngang tuyến đường phương án chọn…(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi