Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Hoàng Anh

Trường: Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh

GVHD: KTS. Lương Anh Dũng

Tên đồ án: Ga hàng không quốc tế Cam Ranh

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí và cơ sở hình thành ý tưởng

2-Tổ chức không gian các khu chức năng

3-Thuyết minh kết cấu

4-Thuyết minh vỏ bao che

5-Thuyết minh nội thất

6-Tính khả thi của đồ án

(bnt)

Date published: 20.05.2014 | 22:44
Available in Ebook
Giải thưởng Loa Thành
0 EP

Giải Loa Thành 2009 – Giải ba – Ga hàng không quốc tế Cam Ranh

Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Hoàng Anh

Trường: Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh

GVHD: KTS. Lương Anh Dũng

Tên đồ án: Ga hàng không quốc tế Cam Ranh

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí và cơ sở hình thành ý tưởng

2-Tổ chức không gian các khu chức năng

3-Thuyết minh kết cấu

4-Thuyết minh vỏ bao che

5-Thuyết minh nội thất

6-Tính khả thi của đồ án

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]