Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Tấn Lộc

Trường: Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh

GVHD: THS.KTS. Phạm Phú Cường

Tên đồ án: Học viện thiết kế Đà Lạt

 

Các bản vẽ chính trong đồ án:

1-Phân tích vị trí và điều kiện hiện trạng

2-Ý đồ tổ chức không gian

3-Mặt đứng hướng Đông

4-Tính toán chiếu sáng tự nhiên bằng “Bảy ánh sáng”

5-Thông gió tự nhiên dựa trên tính toán khoa học CFD

(bnt)

Date published: 25.05.2014 | 00:10
Available in Ebook
Giải thưởng Loa Thành
0 EP

Giải Loa Thành 2009 – Giải ba – Học viện thiết kế Đà Lạt

Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Tấn Lộc

Trường: Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh

GVHD: THS.KTS. Phạm Phú Cường

Tên đồ án: Học viện thiết kế Đà Lạt

 

Các bản vẽ chính trong đồ án:

1-Phân tích vị trí và điều kiện hiện trạng

2-Ý đồ tổ chức không gian

3-Mặt đứng hướng Đông

4-Tính toán chiếu sáng tự nhiên bằng “Bảy ánh sáng”

5-Thông gió tự nhiên dựa trên tính toán khoa học CFD

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]