Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Tiến Khánh

Trường: Đại học Phương Đông

GVHD: TS.KTS. Nguyễn Quốc Tuấn

Tên đồ án: Nhà hát quốc gia Việt Nam

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Mặt bằng tổng thể, xây dựng ý tưởng và các sơ đồ phần tích khu đất

2-Mặt bằng các tầng công trình

3-Phối cảnh ngoại thất, phối cảnh góc công trình

4-Phối cảnh tổng thể công trình

(bnt)

Date published: 19.08.2014 | 16:49
Available in Ebook
Giải thưởng Loa Thành
0 EP

Giải Loa Thành 2009 – Giải ba – Nhà hát quốc gia Việt Nam

Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Tiến Khánh

Trường: Đại học Phương Đông

GVHD: TS.KTS. Nguyễn Quốc Tuấn

Tên đồ án: Nhà hát quốc gia Việt Nam

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Mặt bằng tổng thể, xây dựng ý tưởng và các sơ đồ phần tích khu đất

2-Mặt bằng các tầng công trình

3-Phối cảnh ngoại thất, phối cảnh góc công trình

4-Phối cảnh tổng thể công trình

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]